Vad är ett Aktiebolag? Förklarat!

Aktiebolag är en form av företag där bolaget är ett eget juridiskt och ekonomiskt företag med eget ansvar för sina skulder och förpliktelser.

Aktiebolaget är en juridisk person, vilket innebär att det är bolaget som har rättigheter och skyldigheter, inte de enskilda aktieägarna. Aktiebolaget har en styrelse som ansvarar för att företaget bedrivs på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt och en verkställande direktör som ansvarar för den löpande driften. Aktiebolaget finansieras genom att aktieägarna sätter in pengar i bolaget och äger aktier i bolaget. I Sverige är aktiekapitalinsättningen som krävs för att skapa ett aktiebolag på 25.000kr. Tidigare var det 50.000kr och innan det 100.000kr.

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen i Sverige och används ofta av större företag.

Aktiebolaget har, till exempel, ett eget företagsnamn och är ett eget rättsligt subjekt. Det innebär att det är bolaget som äger tillgångar och gör avtal, inte de enskilda aktieägarna. Aktiebolaget är också skyldigt att följa de regler som gäller för aktiebolag, till exempel att hålla bolagsstämma och att upprätta årsredovisning.

Aktiebolaget kan ha olika slag av aktier, till exempel röstberättigande aktier och icke röstberättigande aktier. Röstberättigande aktier ger aktieägaren rätt att delta och rösta på bolagsstämman, medan icke röstberättigande aktier inte ger någon rösträtt. Det finns också olika slag av aktiebolag, som till exempel publika aktiebolag och privata aktiebolag. Aktiekapitalet som krävs för ett publikt aktiebolag är 500.000kr.

Det finns flera fördelar med att starta och driva ett aktiebolag. Aktiebolag är en stabilitet och långsiktighet ger företaget en högre trovärdighet och ger möjlighet att växa och expandera. Aktiebolaget har också en lägre risk för personligt ansvar för företagets skulder, eftersom aktiebolaget har eget ansvar för sina förpliktelser. Det innebär att aktieägarnas personliga tillgångar inte kan krävas för att betala företagets skulder, såvida de inte har gett särskilda löften om att göra det.

Det finns också vissa nackdelar med att starta och driva ett aktiebolag. Det kan till exempel vara svårt att hitta investerare och att få tillgång till finansiering, särskilt om man är ett nystartat företag. Aktiebolaget kan också vara mer komplicerat att starta och driva jämfört med andra företagsformer, såsom enskild näringsverksamhet eller dåtid. Det kan också vara mer kostsamt att starta och driva ett aktiebolag, eftersom det finns visserliga årliga krav på dokumentation och rapportering.

By Robin

Du kanske också gillar...

  • Så här förbereder du dig inför din resa som entreprenör

  • Fördelar med Tolio AI-Skrivverktyg för Företagare

  • 7 bästa sätten att slappna av efter en konferens i Riga

  • Sätt igång rätt: Skatterådgivning för nya företagare

  • En Inblick i Wordfeuds Framgångssaga

  • Vad Motiverar en Entreprenör?