Vad är en Intraprenör? Förklarat!

En intraprenör är en person som driver entreprenöriellt tänkande och verksamhet inom en befintlig organisation, oftast ett större företag. Intraprenören har ansvar för att utveckla nya idéer och initiativ som skapar värde för organisationen, och har ofta en stor frihet att testa och utvärdera nya lösningar.

Intraprenörskap handlar om att identifiera och utnyttja möjligheter inom organisationen, och att vara villig att ta risker och testa nya idéer. En intraprenör kan vara en anställd på vilken nivå som helst inom organisationen, och kan bidra till att skapa innovation, förbättra processer och öka effektiviteten.

Intraprenörskap kan vara en viktig faktor för att skapa långsiktig tillväxt och konkurrenskraft inom en organisation, och många företag har program och initiativ för att uppmuntra och stödja intraprenörskap. Genom att ge personalen möjlighet att utveckla och testa nya idéer kan organisationen skapa en kultur som uppmuntrar innovation och entreprenöriellt tänkande.

Intraprenörskap inom företag

Intraprenörskap kan vara en viktig faktor för att skapa långsiktig tillväxt och konkurrenskraft inom en organisation. Genom att ge personalen möjlighet att utveckla och testa nya idéer kan man skapa en kultur som uppmuntrar innovation och entreprenöriellt tänkande. Det kan också bidra till att öka medarbetarnas engagemang och motivation, eftersom de får möjlighet att påverka och ta ansvar för verksamheten.

Det finns många olika sätt att uppmuntra intraprenörskap inom en organisation. Här är några exempel:

 • Skapa en kultur som uppmuntrar innovation och entreprenöriellt tänkande: Genom att ge personalen frihet att testa nya idéer och initiativ, och att uppmuntra dem att tänka utanför boxen, kan man skapa en kultur som uppmuntrar intraprenörskap.
 • Erbjud utbildningar och workshops: Genom att erbjuda utbildningar och workshops som fokuserar på entreprenörskap och innovation kan man ge personalen verktyg och kunskaper som kan hjälpa dem att utveckla sina idéer.
 • Ge personalen möjlighet att delta i hackathons eller tävlingar: Genom att delta i hackathons eller tävlingar kan personalen få möjlighet att testa sina idéer på riktigt och få feedback från andra.
 • Skapa en innovation lab eller ett innovativt nätverk: Genom att skapa en innovation lab eller ett innovativt nätverk kan man ge personalen möjlighet att samarbeta och utbyta idéer på ett strukturerat sätt.
 • Ge stöd och resurser: Genom att ge personalen stöd och resurser, till exempel finansiering, mentorskap och rådgivning, kan man öka chanserna för att deras idéer ska bli verklighet.

Det är viktigt att organisationen har en öppen och inkluderande kultur som uppmuntrar intraprenörskap och innovation. Genom att ge personalen möjlighet att utveckla och testa nya idéer kan man skapa en dynamisk och långsiktigt hållbar verksamhet.

Intraprenörskap kan vara en kraftfull källa till innovation och tillväxt inom en organisation. Det kan bidra till att skapa en kultur som uppmuntrar entreprenöriellt tänkande och ger personalen möjlighet att påverka och ta ansvar för verksamheten.

Det är viktigt att organisationen har en öppen och inkluderande kultur som uppmuntrar intraprenörskap och innovation, och att man ger personalen stöd och resurser för att utveckla sina idéer. Genom att ge personalen frihet att testa nya lösningar och initiativ kan man skapa en dynamisk och långsiktigt hållbar verksamhet.

Att vara intraprenör innebär att man tar ansvar för att driva förändringar och skapa värde inom organisationen. Det kan innebära att man måste tänka utanför boxen och vara beredd att ta risker och testa nya idéer. Men det kan också vara mycket givande, eftersom man får möjlighet att påverka och skapa positiv förändring inom organisationen.

Fördelar med att vara intraprenör

Det finns många fördelar med att vara intraprenör inom en organisation. Här är några exempel:

 • Möjlighet att påverka och skapa förändring: Genom att vara intraprenör får man möjlighet att påverka verksamheten och skapa positiv förändring inom organisationen.
 • Frihet att testa nya idéer: Som intraprenör har man ofta en stor frihet att testa nya idéer och initiativ, och att vara beredd att ta risker för att skapa värde.
 • Möjlighet att lära sig och utvecklas: Att vara intraprenör innebär att man får möjlighet att lära sig och utvecklas på ett självständigt sätt, och att få ansvar för att driva och utveckla verksamheten.
 • Möjlighet att skapa långsiktig tillväxt: Genom att driva förändringar och skapa nya initiativ kan man bidra till att skapa långsiktig tillväxt och konkurrenskraft inom organisationen.

Det finns också utmaningar med att vara intraprenör. Det kan till exempel vara svårt att få stöd och resurser för att driva förändringar, och det kan vara en utmaning att hantera eventuella motstånd och skepticism från andra inom organisationen. Men genom att vara driven och uthållig och att söka stöd och rådgivning kan man öka chanserna för att lyckas med sina idéer och initiativ.

By Robin

Lämna ett svar

Du kanske också gillar...

 • Varför Alla Startups bör ha en GDPR Policy

 • Så här förbereder du dig inför din resa som entreprenör

 • Fördelar med Tolio AI-Skrivverktyg för Företagare

 • 7 bästa sätten att slappna av efter en konferens i Riga

 • Sätt igång rätt: Skatterådgivning för nya företagare

 • En Inblick i Wordfeuds Framgångssaga